Register

Please find the registration form attached for the race below.

Registration Form

"*" indicates required fields

Full Name (As in your identification card)*
पुरा नाम (लाइसेन्श, नागरिकता, पासपोर्टमा प्रयोग भएको नाम)
तपाइको इमेल ठेगाना
तपाइलाई संपर्क गर्न सकिने मोबाइल नंबर
Date of birth (A.D)*
जन्म मिति (तारिखमा)
लिङ्ग
दूरी
देश
Hidden
आफ्नो परिचय पत्र अपलोड गर्नुहोस् (लाइसेन्श, नागरिकता, पासपोर्टमा)
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
तपाइको टि-शर्टको शाइज कुन हो ?